Yalıtımın Önemi

Günümüzde kullanılan kaynakların azalması, yüksek maliyetlerde sunulması ve iş güvenliğiyle ergonomik çalışma şartlarını tehdit etmesi gibi sebeplerden dolayı, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının önemi artmıştır.

Enerji Verimliliği harcanan her birim enerjinin daha fazla hizmet ve ürüne dönüşmesidir. Enerji tasarrufu, enerjiyi kullanmamak değil, az enerji kullanarak beklediğimiz ve istediğimiz verimi alabilmek, yararı görebilmektir.

Bu yüzden daha modern ve optimum üretim/hizmet sisteminin oluşturulması, yüksek maliyetlerden kurtulmak ve enerji kayıplarını önlemek için en önemli yöntem olan yalıtım bir tercihten ziyade artık ihtiyaç ve zorunluluk hâline gelmiştir.

Yalıtım, en kârlı yatırımdır.

 

İzolasyon öncesi ve sonrasındaki farkı görmek için aşağıdaki termal görüntüyü kaydırabilirsiniz.

 

Original Original